Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
September 12, 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-10-2016
October 6, 2016

Πρόσκληση στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα : 16 -9-2016
ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. :  31922
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
……………………………….
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111

ΠΡΟΣ

 1. Το Δήμαρχο
 2. Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας
 4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  22   Σεπτεμβρίου    2016  ημέρα Πέμπτη   και ώρα   7  μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ της ΠΔΜ  – Τροποποίηση πρ/σμού – Τεχνικού προγράμματος  για το έργο Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας.
  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Αποδοχή ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 ( Πράσινο Ταμείο ) για το έργο Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αναρράχης της ΔΕ Μουρικίου. Τροποποίηση πρ/σμού και τρόπος εκτέλεσης έργου.
  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Τροποποίηση χρηματοδότησης του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης που αφορά μελέτες του Δήμου.
  Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Ορισμός επιτροπών κατ’ εφαρμογή του Ν. 4412/2016
  Εισηγητής :   Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην επιτροπή καταλληλότητας για αλλαγή χρήσης  του υπόγειου του 11ου Δημοτικού Σχολείου  και τον χαρακτηρισμό τους του ως Γυμναστήριο.
  Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ  για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων  στα πλαίσια  της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς
  Εισηγητής :  Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης
 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού – χρηματοδότηση ΣΑΤΑ – τεχνικού προγράμματος και για την εκτέλεση του έργου « συντήρηση καταφύγιου αδέσποτων ζώων
  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.
  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.
  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας.
  Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 1. Εξουσιοδότηση ΔΣ για τη μεταβίβαση Λεωφορείου από πλευράς Δήμου στο ΝΠ « Σχολικές επιτροπές Α/θμίας εκπαίδευσης.
  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Καιδης.
 1. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου
  Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.
 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.
  Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.
 1. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Εορδαίας.
  Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.
 1. Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης 18ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.
  Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.
 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ.
  Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης
 1. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ.
  Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης
 1. Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων
  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιο

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

Accessibility
Κλείσιμο