Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-1-2022
January 14, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-01-2022
January 24, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 24-01-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Πτολεμαϊδα, 20-1-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.1190
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

                      Προς:  Αποδέκτες     

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ. Κωδ.: 50 200
Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα
Τηλ,:2463350151
denptol@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαιδας σας καλεί να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Εορδαίας που θα γίνει την  Δευτέρα 24 Ιανουαρίου     2022 και ώρα 6 μ.μ. δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 88 του Ν 3852/10  &  αρθρου 89 Ν  4555/19 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», καθώς και τις  Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ.  για λήψη αποφάσεων  των παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Κοπή Βασιλόπιτας έτους 2022 – Ενημέρωση Προέδρου.
 1. Γνωμοδότηση Σ.Κ. σχετικά με την Παραχώρηση κατά χρήση  έκτασης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

 Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 1. Γνωμοδότηση Σ.Κ. σχετικά με την Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης  στην δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 1. Γνωμοδότηση Σ.Κ. για τον Καθορισμό σημείων στάθμευσης ηλεκτρικών ποδηλάτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΙΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 1. Γνωμοδότηση Σ.Κ. σχετικά με την Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της εταιρείας ΔΕΗ Blue για δέσμευση χώρων στάθμευσης για την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 1. Εκμίσθωση κτιρίων εντός του χώρου ΑΕΒΑΛ

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 1. Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας Μουσικών Οργάνων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 

 

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 

 Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

 • Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας
 • Δήμαρχο
 • Γενικό Γραμματέα
 • Αντιδημάρχους
 • Εντεταλμένους Συμβούλους
 • Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
 • Διαχειριστή Ιστοσελίδας του Δήμου
 • Μ.Μ.Ε
Accessibility
Κλείσιμο