Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23-4-2021
April 19, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-04-2021
April 23, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 26-4-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πτολεμαΐδα, 22-04-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ. 8575
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ. Κωδ.: 50 200
Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα
Τηλ,:246 335 01 51
denptol@ptolemaida.gr

Προς: Αποδέκτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 88-ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών  (Λειτουργία Κοινοτήτων) παρ.:3.1 και την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 18318 – 13/03/2020  του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διαδικτυακή συνεδρίαση – Τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00΄ με θέματα ημερησίας διάταξης:

 1. Ενημέρωση Συμβουλίου Κοινότητας από Πρόεδρο Ισαάκ Α. Νικολαΐδη.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Κυκλοφοριακή Μελέτη Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διατήρηση η κατάργηση κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 1. Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 1. Συγκρότηση ομάδων εργασίας και ορισμός μελών.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 

Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

Πίνακας Αποδεκτών

 • Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας
 • Δήμαρχο
 • Γενικό Γραμματέα
 • Αντιδημάρχους
 • Εντεταλμένους Συμβούλους
 • Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
 • Διαχειριστή Ιστοσελίδας του Δήμου
 • Μ.Μ.Ε
Accessibility
Κλείσιμο