Απολογισμός Πεπραγμένων από την Δημοτική Αρχή Εορδαίας, την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022.
June 14, 2022
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)
June 27, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 30-6-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πτολεμαϊδα , 24 Ιουνίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ. 14768
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

                      Προς:  Αποδέκτες     

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ. Κωδ.: 50 200
Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα
Τηλ,:2463350151
denptol@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 88-ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών  (Λειτουργία Κοινοτήτων), , και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ) σε δια ζώσης συνεδρίαση, τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 07:00΄μ.μ.  με θέματα ημερησίας διάταξης:

 1. Ενημέρωση Συμβουλίου Κοινότητας.

 

 1. Ενημέρωση επί των παραδοτέων του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δ. Εορδαίας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διεξαγωγή εμποροπανήγυρη Αγ. Ιωάννη Πτολεμαΐδας, έτους 2022.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 

 1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη, του καταστήματος Νο 1 στο Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 

 1. Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 

 

Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

Πίνακας Αποδεκτών

 • Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας
 • Δήμαρχο
 • Γενικό Γραμματέα
 • Αντιδημάρχους
 • Εντεταλμένους Συμβούλους
 • Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
 • Διαχειριστή Ιστοσελίδας του Δήμου
 • Μ.Μ.Ε

Accessibility
Κλείσιμο