Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 3-12-2021
November 29, 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/12/2021
December 8, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-12-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 3-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 27675
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την 7 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

2.Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού για την

« Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

3. Απόδοση παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2021

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

4. Αποδοχή χορηγίας από την ΔΕΗ Α.Ε. για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

5. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

6. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

7. Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

 

Παρακαλείστε  την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου  και ώρα  10.00 π.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στα e-mail: a.milona@ptolemaida.gr & tsakmaki@ptolemaida.gr.

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:    

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
Accessibility
Κλείσιμο