Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/9/2021
September 8, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-09-2021
September 21, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-9-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 13-9-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                    Αριθμ Πρωτ: 19763
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, στις 17-9-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.,  κατ’ εφαρμογή  της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 55400/12-9-2021 και σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών – ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας και φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

  1. Έγκριση ή μη της 14ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ.Δροσερού»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

  1. Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την αντιμετώπιση της δαπάνης συνδρομής εφαρμογής αγρομετεωρολογικων υπηρεσιών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

  1. Έγκριση ή μη διαγραφή οφειλής

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

  1. Έγκριση ισολογισμού – κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και του πίνακα διάθεσης κερδών οικ. έτους 2020 της ΚΕΔΕ.

Εισηγήτρια : Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Α.Καίδου

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
  3. Πρόεδρο ΚΕΔΕ
  4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  6. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

Accessibility
Κλείσιμο