Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 21-11-2019
November 15, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 27-11-2019
November 25, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 21-11-2019

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα  14-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                           Αριθμ Πρωτ.  23443

Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

                                                                        Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Πέμπτη 21-11-2019 και ώρα 13.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ Τσίπρας

  1. Ακύρωση ή μη της 108/2019 ΑΟΕ

Εισηγητής : Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Εορδαίας Ευθ. Λιακου

  1. Έγκριση τηλεφωνικής σύνδεσης για χρήση στο Δημοτικό Κυνοκομείο .

Εισηγητρια: Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληρ/κης Α.Ιτσκου

  1. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία  ΚΟΙΠΠΑΠ

 

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Κοιν/ση:

  1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
  2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  4. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
Accessibility
Κλείσιμο