Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Τετάρτη 6-11-2019
October 31, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 21-11-2019
November 15, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 7-11-2019

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα  1-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                            Αριθμ Πρωτ. 22332

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών

Αιρετών Οργάνων       (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

                                                                        Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Πέμπτη 7-11-2019 και ώρα 13.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1. Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της υπ’αριθμ 322/2019 απόφαση του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Στρασβούργου , ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου Εορδαίας σε εξειδικευμένο δικηγόρο Αθηνών.

    Εισηγητής Ευθ. Λιακος

2.Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου», προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 5/2019, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

          Εισηγητής: Ο Δ.ντης Τ.Υ   Γ.Τσακιριδης

3. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χωρου στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαίδας », προϋπολογισμού 50.000,00 ευρω (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, μελέτης 7/2019, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

           Εισηγητής: Ο Δ.ντης Τ.Υ   Γ.Τσακιριδης

4. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Ασφαλτόστρωση αυλειου χωρου του 5ου & 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας» προϋπολογισμού 30.250,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 15/2018, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

            Εισηγητής: Ο Δ.ντης Τ.Υ   Γ.Τσακιριδης

5. Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

             Εισηγητής: Ο αν. Δ/ντης Δ/κων & Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

6. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ

            Εισηγήτρια: Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληρ/κης Α.Ιτσκου

7. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 394.940,00 ευρω , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ

           Εισηγητής: Ο αν. Δ/ντης Δ/κων & Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

8. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας » , προϋπολογισμού 73.195,24 ευρώ

          Εισηγητής: Ο αν. Δ/ντης Δ/κων & Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπή

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

 

 

Κοιν/ση:

  1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
  2. Δ/νση Τεχνικών ΥπηρεσιώνΔ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωή
  3. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
  4. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο