Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 1-7-2020.
June 29, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Δευτέρα 06-07-2020
July 3, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 6-7-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα:30-6-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 12889
Πρωτ: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Καλείστε να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την 6-7-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00 π.μ.,  και κατ’ εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας ».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη 2ου Σ.Π. έγκριση προθεσμίας περάτωσης εργασιών εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαίδας».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Εργασίες συντήρησης κτιρίου , βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρραχης – Εμπορίου»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού 49.993,70 ευρώ με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση γενομενης δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

 1. Αποδοχή δωρεάς τεσσάρων (4) οχημάτων από την Δ.Ε.Η.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

 1. Άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπεύθυνου για την τέλεση της πράξης παράβασης του αρ 16 παρ 1 ν 4039/2012, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Νομικός Συμβουλος κ. Ευθ. Λιακος

 1. Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ

Εισηγητής Ο Νομικός Συμβουλος κ. Ευθ. Λιακος

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ Μ. Αντωνιάδου

11. Έγκριση πρακτικών  α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών   και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών   του  ανοικτού   ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021». (ορισμός προσωρινού αναδόχου).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδήμαρχοι Πολιτισμού & Δημοσίων Σχέσεων

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Γρ. Προγραμματισμού

 

Accessibility
Κλείσιμο