Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 26-6-2020
June 23, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 6-7-2020
June 30, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 1-7-2020.

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα:26-6-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 12550
Πρωτ: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 Καλείστε να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την 1-7-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.,  και κατ’ εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιωτης

 

 1. Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας ».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιωτης

 

 1. Έγκριση ή μη 2ου Σ.Π. έγκριση προθεσμίας περάτωσης εργασιών εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαίδας».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Εργασίες συντήρησης κτιρίου , βελτίωσης αυλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρραχης – Εμπορίου»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού 49.993,70 ευρώ με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Ο Αντιδημαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δημ Ορφανίδης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Γρ. Προγραμματισμού

 

Accessibility
Κλείσιμο