Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 19-6-2020
June 15, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 1-7-2020.
June 29, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 26-6-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                        Πτολεμαΐδα:22-6-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 12130
Πρωτ: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140
 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 Καλείστε να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την 26-6-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.,  και κατ’ εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  6. Γρ. Προγραμματισμού

 

Accessibility
Κλείσιμο