Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 31-3-2020
March 27, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29-4-2020
April 22, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 15-4-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                        Πτολεμαΐδα: 10-4-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ: 7783
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 40 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

 Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την Τετάρτη 15-4-2020 και ώρα 10.00 π.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Παραγραφή τιμολογίων λόγω παρέλευσης πενταετίας.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ. Τσίπρας

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ. Τσίπρας

  1. Αποδοχή πίστωσης – τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, για δαπάνες αντιμετώπισης της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αποφυγή και διάδοση του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ. Τσίπρας

  1. Έγκριση της 21/2020 ΑΔΣ Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής « Απολογισμός οικονομικού έτους 2019» .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος κ. Κ. Αντωνιάδης

  1.  Έγκριση της 19/2020 ΑΔΣ Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής « Απολογισμός οικονομικού έτους 2019»

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος κ. Κ. Αντωνιάδης

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 40, στο Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

 

 

Κοιν/ση:

  1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
  2. Εκπροσώπους Παρατάξεων
Accessibility
Κλείσιμο