Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 24-10-2019
October 24, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 7-11-2019
November 4, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Τετάρτη 6-11-2019

ptolemaios

 

 Πτολεμαΐδα: 31 Οκτωβρίου 2019

                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 22083

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Προς:  Αποδέκτες     

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15

Ταχ. Κωδ.: 50 200

Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα

Τηλ,:246 335 01 51

denptol@ptolemaida.gr

                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 και την υπ’αριθμόν Εγκυκλίου 88 – ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (Λειτουργία Κοινοτήτων) παρ.:3.1. σε δημόσια  συνεδρίαση, τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, την 6 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση από Πρόεδρο Κοινότητας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

  1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Έτους 2020. Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

  1. Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

  1. Ορισμός πιθανών χώρων υγειονομικής ταφής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

 

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας 

 

 

 Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

Πίνακας Αποδεκτών:

  • Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας
  • Δήμαρχο
  • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
  • Κοινωνικούς Φορείς
  • Μ.Μ.Ε
Accessibility
Κλείσιμο