Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 19-11-2021
November 15, 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-11-2021
November 23, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας στις 25-11-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πτολεμαϊδα, 22 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                             Αρ. Πρωτ. 26450
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Προς:  Αποδέκτες     

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ. Κωδ.: 50 200
Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα
Τηλ.:2463350151
denptol@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 88-ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών  (Λειτουργία Κοινοτήτων) παρ.:3.1 και την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 18318 – 13/03/2020  του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διαδικτυακή συνεδρίαση – Τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00΄ με θέματα ημερησίας διάταξης:

 1. Ενημέρωση Συμβουλίου Κοινότητας.

 1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Πτολεμαΐδας, Έτους 2022.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 1. Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 

 

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

 • Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας
 • Δήμαρχο
 • Γενικό Γραμματέα
 • Αντιδημάρχους
 • Εντεταλμένους Συμβούλους
 • Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
 • Διαχειριστή Ιστοσελίδας του Δήμου
 • Μ.Μ.Ε

 

Accessibility
Κλείσιμο