Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Οκτωβρίου 2016
October 20, 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-11-2016
November 7, 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Οκτωβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Πτολεμαΐδα : 19-10-2016

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                   Αριθμ. Πρωτ. :     36535

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 24633 50111

ΠΡΟΣ

 1. Το Δήμαρχο
 2. Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας     Πτολεμαΐδας
 4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την   26   Οκτωβρίου     2016  ημέρα   Τετάρτη και ώρα   8  μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Αποδοχή ποσών από πιστώσεις ΣΑΕΠ της ΠΔΜ  – Τροποποίηση πρ/σμού – Τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση διαφόρων έργων  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Εγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Έγκριση παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Έγκριση υποβολής πρόταση έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο Ολοκληρωμένο σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας « Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας – Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Παράδοση έργου « Αντικατάσταση αποχετευτικών αγωγών στο Δήμο Μουρικίου » προς χρήση – λειτουργία και συντήρηση στην ΔΕΥΑ Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Παραλαβή μελετών ΑΝΔΕΠ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ Τριμήνου 2016.

Eισηγητής: Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων Δημοτών για το μειωμένο τιμολόγιο τελών σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ.

Eισηγητής: Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Αίτημα του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας για παραχώρηση του κτιρίου « Κέντρο Διάσωσης – Ανάδειξης και Διάδοσης του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής.

Eισηγητής: Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Αντικατάσταση μελών Διοικητικών συμβουλίων – επιτροπών.

Eισηγητής: Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Διαγραφή ποσού από τον χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστητως βεβαιωθέντα.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Γιώργος Κοκκινίδης.

 1. Παράταση μείωσης μισθώματος καταστήματος στο Εμπορικό Πολύκεντρο.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Γιώργος Κοκκινίδης.

 1. Καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2017.

           Οι Αντιδήμαρχοι : Κοσμάς Σιδηρόπουλος – Ιωάννης Τσοκτουρίδης.

 1. Έγκριση Αποφάσεων Τοπικών κοινοτήτων

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γιώργος Θεοδοσιάδης

 1. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γιώργος Θεοδοσιάδης

 1. Έγκριση αποφάσεων σχολικών επιτροπών.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΝΠ ΚΟΙΠΠΑΠ Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών Παιγνίων

Ο Αντιδήμαρχος : Μάρκος Βύρλιος.

 1. Κοπή δένδρων

Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσοκτουρίδης

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

 

Accessibility
Κλείσιμο