Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 7-11-2019
November 4, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 21-11-2019
November 19, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 21-11-2019

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Πτολεμαΐδα :  15-11 -2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ. :   23516

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Διεύθυνση : 25ης Μαρτίου 15 , 50 200 Πτολεμαϊδα

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που   θα   διεξαχθεί    στην αίθουσα   συνεδριάσεων  του  Δημοτικού    καταστήματος  Πτολεμαΐδας   την   21 Νοεμβρίου   2019  ημέρα   Πέμπτη  και ώρα  17:00   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του  Δήμου στην Γενική Συνέλευση του ΒΙΟΠΑ ΑΕ – Πρόταση μελών προς εκλογή στο νέο ΔΣ.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Άνοιγμα Λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Εισηγητής : Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτρης Τσίπρας

 1. Τροποποίηση της 234/2019 ΑΔΣ

Εισηγητής :  Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Γνωμοδότηση ΔΣ για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην ΤΚ Περδίκκα, της ΔΕ Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για κοινωφελή σκοπό και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΕ

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΑΕ Δημήτρης Τσεχελίδης.

 1. Αποδοχή των πράξεων ένταξης  στο « Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLDLEADER”  του ΠΑΑ 2014-2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: « Στήριξη υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) »:

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Γνωμοδότηση ΔΣ επί του αιτήματος της Σ Μεντεκίδη ΑΕ για παραχώρηση κατά χρήση εκτάσεως του Δημοσίου για ανόρυξη βιοτεχνικής γεώτρησης στην κτηματική περιοχή Καρυοχωρίου .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Γνωμοδότηση ΔΣ επί του αιτήματος  του μηχανικού Ευθυμίου Παλούκη για την οριοθέτηση ρεμάτων στην   

 περιοχή της Κοινότητας Βλάστη

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Κοπή Δένδρων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Επικαιροποίηση της 234/2017 ΑΔΣ σχετικά με την ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης εκτός σχεδίου με ιδιοκτησία εντός σχεδίου πόλεως.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ τριμήνου πρ/σμού οικ. Έτους 2019.

Εισηγητής  Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

Εισηγητής  Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ και έγκριση καταβολής αποζημίωσης μελών ΔΣ για συμμετοχή σε συνεδριάσεις.

Εισηγητής  Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ

Εισηγητής Η Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΔΕ Άννα Καίδου

 1. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ -Μεταβολές σχολικών μονάδων – αλλαγή τρόπου κατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων.

Εισηγητής : Ο πρόεδρος της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης

Εισηγητής : Ο πρόεδρος  Σχολικών επιτροπών  Κυριάκος Αντωνιάδης.

 1. Έγκριση απόφασης Κοινότητας Εμπορίου

Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο