Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 9-1-2022
January 3, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-1-2022
January 13, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/1/2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 2463350111
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 5   του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου ,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2021 την Τετάρτη 12  Ιανουαρίου  2022   και ώρα 6 μ.μ. . για τη συζήτηση και λήψη απόφασης    επί του παρακάτω θέματος   ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη :

Α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του Φωτοβολταικού Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  συνολικής ισχύος 250,0575MW,στη θέση «Βέρμιο ΤΕΚΕ» και των συνοδών των έργων  στις ΔΕ Ελλησπόντου  & Αγίας Παρασκευής  των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης και στις ΔΕ Νάουσας& Βέροιας  των Δήμων Νάουσας & Βέροιας  Π.Ε Ημαθίας.

Β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 20 MWp, στη θέση « Σπηλιά» Δ. Εορδαία ΠΕ Κοζάνης , Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε  την  Τετάρτη  12-1-2022  και ώρα  6 μ.μ. μ.μ  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο