Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8-10-2021
October 4, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας στις 12/10/2021
October 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/10/2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πτολεμαϊδα, 4-10-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                            Αριθμ. Πρωτ. 21525
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Παρασκευή 8  Οκτωβρίου  2021 και ώρα 16:00 δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ.  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου « Φωτοβολταικός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 550 MW στη θέση Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

  1. Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 449,98424 MW στη θέση ορυχείο ΔΕΗ Αμυνταίου ΔΕ Αετού , Αμυνταίου , Πτολεμαΐδας και Φιλώτα των Δήμων Αμυνταίου και Εορδαίας των ΠΕ Φλώρινας & Κοζάνης της ΠΔΜ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

  1. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Εορδαίας ενόψει της γενικής απογραφής κτιρίων , πληθυσμού και κατοικιών έτους 2021

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ  Περί  αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Επιχείρησης και τον περιορισμό των ποσοστών του Δημοσίου στη μετοχική σύνθεση.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Αποδέκτες

  1. ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ
  2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ : ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ – ΕΝΩΣΗ – Χειριστών -Πτυχιούχων Μηχανικών ΕΤΕ – ΔΕΗ
  3. Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας
  4. Καραλευθέρης Παντελής Μέλος ΔΣ της ΔΕΗ.
  5. Φωτόπουλος Νικόλαος μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ

(από τους ανωτέρω  φορείς ένας εκπρόσωπος λόγω περιοριστικών μέτρων.)

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e- Presence.gov.gr) να ενημερώσουν τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στα τηλέφωνα – 2463350111 και 2463350151 ή στα e-mail – ds@ptolemaida.gr   και   denptol@ptolemaida.gr

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο