Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 10-6-2021
June 10, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 22-6-2021
June 16, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου στις 28-6-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πτολεμαϊδα, 11-6-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                           Αρ.Πρωτ. 12472
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ<
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε  Ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα  διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή  της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ,  την  28  Ιουνίου   2021  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα   6  μ.μ. για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος σε εφαρμογή του άρθρου 217 του Ν. 3463?2006 όπως ισχύει σήμερα.:

Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ιωάννης Χαρακτσής

 

 

( Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου συνεδριάσεων  θα ενημερωθείτε )

Accessibility
Κλείσιμο