Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 31-05-2021
May 27, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-6-2021
June 3, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 7-6-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πτολεμαΐδα,  2-6-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                           Αρ. Πρωτ. 11757
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email: ds@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

                                                       

                                                                        

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  σε   συνεδρίαση  του  Δημοτικού   Συμβουλίου  που  θα   διεξαχθεί    μέσω   τηλεδιάσκεψης  μέσω  e presence.gov.gr  κατ’  εφαρμογή  της   υπ’ αριθμ  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ,  την     7-6- 2021  ημέρα  Δευτέρα και ώρα   6  μ.μ .  για  τη συζήτηση και  λήψη αποφάσεων  επί  των   παρακάτω  θεμάτων   ημερήσιας  διάταξης:

 1. Έγκριση παραχώρησης χώρου για την φιλοξενία τμήματος ΙΕΚ δια βίου μάθησης ΕΚΑΒ Ιατρικής φροντίδας στο χώρο του Πρώην Δημαρχείου Μουρικίου ( 3/21 ΑΤΚ Εμπορίου )

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 1. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης « Πράξη Εφαρμογής στην Περιοχή Καρδιάς Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Έγκριση εκτέλεσης πρ/σμού οικ. Έτους 2021.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2021. ( 99/21 , 112/21, 149/2021 ΑΟΕ )

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Διαγραφή συμψηφισμός ποσού μισθωμάτων Ακινήτων του Δήμου Εορδαίας ( λόγω Κορωνοϊού ).

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Μείωση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Παράταση σύμβασης μίσθωσης καταστήματος στην ΤΚ Καρυοχωρίου

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση απόφασης σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος σχολικής επιτροπής  Κ. Αντωνιάδης.

 1. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.- Ορισμός νέου μέλους .

Εισηγητής : Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Καιδου Άννα

 1. Αίτημα παραχώρησης αγροτικού Μηχανήματος από τον Δήμο προς την ΚΕΔΕ

Εισηγητής:  Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Καιδου Άννα

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο