Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-04-2021
April 23, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/5/2021
May 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 5-5-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Πτολεμαϊδα, 29-4-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ               ΑΡ. Πρωτ. 9071
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email ds@ptolemaida.gr

 

 ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Καλείστε  σε   συνεδρίαση  του  Δημοτικού   Συμβουλίου  που  θα   διεξαχθεί    μέσω   τηλεδιάσκεψης μέσω  e presence.gov.gr  κατ’  εφαρμογή  της   υπ’ αριθμ  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ,  την 5  Μάιου  2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα   6  μ.μ .  για  τη συζήτηση και  λήψη αποφάσεων  επί  των   παρακάτω  θεμάτων   ημερήσιας  διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση ή μη ΜΠΕ Φωτοβαλταικού σταθμού Ισχύος 64,983 MW στη θέση Άγιος Χριστόφορος 1 ΔΕ Αγίας Παρασκευής & Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης  ΠΔΜ

Εισηγητής ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

  1. Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας ως ιδρυτικό μέλος της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία CLIMATTICA

Εισηγητής ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο