Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 8-12-2020
December 8, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-12-2020
December 21, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 8-12-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Πτολεμαϊδα 8-12-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  Αριθμ. Πρωτ. 26188
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
50200 Πτολεμαΐδα
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και την αρ. Δ1α/γΠ οικ 63548/20  την  8   Δεκεμβρίου  2020   ημέρα  Τρίτη  και ώρα  7 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική επέκταση λειτουργίας λαϊκής αγοράς σύμφωνα με το ΦΕΚ 5350 /5-12-2020

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010  λόγω  δημοσίευσης στο ΦΕΚ 5350/ 5-12-2020  για την υποχρεωτική επέκταση της λαικής αγοράς λόγω COVI 19

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο