Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-11-2020
November 16, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας στις 26-11-2020
November 23, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 27-11-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαϊδα 20-11-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                 Αριθμ. Πρωτ. 24751
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15 50 200 Πτολεμαΐδα
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και την αρ. Δ1α/γΠ οικ 63548/20  την 27  Νοεμβρίου 2020   ημέρα  Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση συμμετοχής , αγορά συνεταιριστικού μεριδίου και έγκριση καταστατικού , για τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην Ενεργειακή κοινότητα Δυτ. Μακεδονίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος  Παναγιώτης Πλακεντάς.

 1. Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 1. Αίτημα για εκμίσθωση αποθήκης ΑΕΒΑΛ εκτάσεως 1950 τ.μ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Αίτημα του Χρ. Μαυροματίδη για γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας για την ανασκαφή ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην κοινότητα Αναρράχης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση της 202/2020 απόφαση της ΔΕΤΗΠ

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΤΠ κ. Καρακασίδης Δημήτρης

 1. Διαγραφή της διαφοράς ύστερα από έγκριση παράτασης της μείωσης μισθωμάτων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Διαγραφή μισθωμάτων ύστερα από έγκριση διακοπής μίσθωσης κοινοτικού καταστήματος Γαλάτειας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Απ’ ευθείας εκμίσθωση καταστημάτων 3,4,10 & 17 εμπορικού πολύκεντρου στη ΔΕΤΗΠ σύμφωνα με το άρθρο 192.παρ. 2 Ν. 3463/2006.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού αναψυκτηρίου στο πάρκο Μελανοφρύδη.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Διαγραφή – Συμψηφισμός ποσού μισθωμάτων Επαγγελματικών μισθώσεων Ακινήτων και Διαγραφή προσαυξήσεων συναλλασσομένων του Δήμου Εορδαίας λόγω COVID19

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε  την Παρασκευή 27-11 -20 και ώρα  5-9 μ.μ  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίο

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο