Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)
September 24, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 9-10-2020
October 5, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-9-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Πτολεμαϊδα 25-9-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                   Αρ. Πρωτ. 19950
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
50200 Πτολεμαΐδα
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email ds@ptolemaida.gr

 

 ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την  30-9-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή ένταξης της πράξης στο Πράσινο Ταμείο των έργων α) Σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα στο Δήμο Εορδαίας και β) Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία στο Δήμο Εορδαίας

Eισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας για είσπραξη Γραμματίων παρακαταθήκης από την Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας..

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Διαγραφή – Συμψηφισμός ποσού μισθωμάτων Επαγγελματικών μισθώσεων Ακινήτων και Διαγραφή προσαυξήσεων συναλλασσομένων του Δήμου Εορδαίας λόγω κορωνοιού

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Ανασυγκρότηση Δ.Σ σχολικών επιτροπών Α-Θμίας και Β-Βάθμιας εκπαίδευσης.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Κυριάκος Αντωνιάδης

 1. Γνωμοδότηση επί του αιτήματος  για άδεια ανασκαφής αναζήτηση κρυμμένου θησαυρού σε Δημοτική έκταση Αναρράχης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Εξουσιοδότηση αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων με την ΔΔΔΗΕ

Eισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής.Προμηθειών.

 Eισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε μέχρι την Τετάρτη 30-9-2020 και ώρα  18:00 να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr.

 

 Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Κοινοποίηση

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 5. Γραφείο Προγραμματισμού.

 

Accessibility
Κλείσιμο