Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 15-4-2020
April 13, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 18-5-2020
May 14, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29-4-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Πτολεμαΐδα, 22-4-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ.8089
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15 50200 Πτολεμαΐδα
Τηλέφωνο : 246 335 01 11

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την Τετάρτη 29 -4-2020  και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Καθορισμός Αρδευτικής περιόδου & Σύσταση θέσεων υδρονομέων Διανομής Νερού έτους 2020.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

  1. Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. Έτους 2020.

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

  1. Υλοτομία Κοινοτήτων Μηλοχωρίου   & Aναρράχης 2020.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

  1. Αναπροσαρμογή ενοικίου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 33 501 11, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε μέχρι την Τετάρτη και ώρα  18:00 να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο