Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4-3-2020
February 28, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020
March 9, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Πτολεμαϊδα, 5-3-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                       Αριθμ. Πρωτ. 5616

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15

50 200 Πτολεμαΐδα

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 3350 111

 

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που   θα   διεξαχθεί    στην αίθουσα   συνεδριάσεων  του  Δημοτικού    καταστήματος   Πτολεμαΐδας   την   11 Μαρτίου    2020  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  5 :00  μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Γνωμοδότηση ΔΣ για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες κατά χρήση έκτασης σε αγροκτήματα Ασβεστόπετρας για την ανάπτυξη Φωτοβολταικού Σταθμού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής.

 1. Αποτίμηση επίσκεψης Κυβερνητικών Κλιμακίου για την απολιγνιτοποίηση στην Περιοχή.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 1. Αποδοχή έκθεσης εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης ΔΕΑΠ και απαλλαγή από πάση ευθύνη  του εκκαθαριστή.

Εισηγητής : Ο Ορκωτός Λογιστής Χρήστος Παπαδημητρίου.

 1. Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024.

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Αποδοχή ένταξης της πράξης του Δήμου Εορδαίας το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης V IIII « Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες της χώρας .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Παραλαβή επικαιροποίημενης μελέτης και υποβολή πρότασης έργου με τίτλο « Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Υποβολή προτάσεων έργων για χρηματοδότηση από το Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για την εκτέλεση έργου Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Ορισμός εκπροσώπου στο ΔΣ του κέντρου Πρόσληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΠΕ Κοζάνης « ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος  Σεβαστού Ζαφειρούλα.

 1. Ανάθεση εργασιών λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Ανάθεση εργασιών φροντίδας και καθημερινής καθαριότητας αδέσποτων ζώων Δημοτικού Κυνοκομείου λόγω μη επάρκειας του  προσωπικού του Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Ο Εντεταλμένος σύμβουλος για το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων Αν. Λόφτσαλης.

 1. Αναπροσαρμογή ενοικίου .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο