Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 10-11-2020
November 10, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20-11-2020
November 16, 2020

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-11-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                    Πτολεμαϊδα 11-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 23781
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15 50200 Πτολεμαΐδα
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Κατεπείγουσα ( άρθρο άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2020 )

 

 Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και την αρ. Δ1α/γΠ οικ 63548/20  και την ΚΥΑ Δ1αΓΠ οικ. 71342/6-11-2020 ( φεκ 4899 )  την   13Νοεμβρίου 2020  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 5 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτημα του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. για παραχώρηση οικοπέδου χώρου για την ανέγερση Π.Ε.ΚΕ.ΠΠ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλεκεντάς.

  1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2020  ( 240/2020 ΑΟΕ )

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  όσο αφορά το 1ο θέμα θα πρέπει να σταλεί άμεσα η απόφαση στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής προστασίας προκειμένου να ξεκινήσουν τις διαδικασίες μέσω προγράμματος ΣΔΙΤ το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των 13 ΠΕΚΕΠΠ της χώρας.

Για το 2ο θέμα Τροποποίηση πρ/σμού θα πρέπει να γίνει άμεσα λόγω του ότι αφορά δαπάνες αποχιονισμού.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε  την Παρασκευή  13-11-20 και ώρα  5-9 μ.μ  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο