Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4-11-2020
October 30, 2020
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-11-2020
November 11, 2020

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 10-11-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα: 10-11-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ: 23640
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 40 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

 

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 10-11-2020 , ημέρα Τρίτη και  ώρα  14.30 μ.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ), β) της ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 

  1. Ακύρωση εν μέρει της 223/2020 ΑΟΕ. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι εκ παραδρομής δεν υπήρξε σωστός υπολογισμός των πιστώσεων που τροποποιούνται και πρέπει να ακυρωθεί εν μέρει η 223/2020 ΑΟΕ  και να εγκριθεί ως προς το ορθό άμεσα, διότι  αφορά πιστώσεις υπηρεσιών αποχιονισμού.

 

Παρακαλείστε μέχρι την Τρίτη 10-11-2020 και ώρα  14.30 μ.μ. να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr.

 

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Δ/κων
  3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  7. Γρ. Προγραμματισμού
Accessibility
Κλείσιμο