Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-12-2020
December 23, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-12-2020
December 24, 2020

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-12-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Πτολεμαϊδα, 23-12-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 27500
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15  50 200 Πτολεμαΐδα
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε σε  Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και την αρ. Δ1α/γΠ οικ 63548/20  την  30 Δεκεμβρίου   2020   ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 5 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2021 του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

  1. Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( ΟΠΔ ) του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠΔΔ για το έτος 2021.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε  την  Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου  και ώρα  5-9 μ.μ  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr.

 

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο