Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας στις 25-11-2021
November 22, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 1/12/2021
November 26, 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-11-2021

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Πτολεμαϊδα, 23-11-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                     Αρ. Πρωτ. 26639
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
50200 Πτολεμαΐδα
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣ
Τον  Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 5   του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου ,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2021 την Πέμπτη  25  Νοεμβρίου 2021  και ώρα 6 μ.μ. . για τη συζήτηση και λήψη απόφασης   επί των παρακάτω θεμάτων    ημερήσιας διάταξης:

  1. Μεταβολές Σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023.

Εισηγητής : ο Πρόεδρος Δημοτικής επιτροπής παιδείας Αντωνιάδης Κυριάκος.

  1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2021 (  327/ ΑΟΕ )

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010  λόγω ασφυκτικών ημερομηνιών.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε μέχρι την 25 Νοεμβρίου και ώρα  18:00 να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο email : ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο