Πρόσκληση προς τον Δήμαρχο, Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
August 10, 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
August 29, 2016

Πρόσκληση προς τον Δήμαρχο, Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πτολεμαΐδα :  17-8-2016
ΠΕΡΙΦ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                      Αριθμ.Πρωτ.: 27379
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111

 

ΠΡΟΣ

 1. Τον Δήμαρχο
 2. Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας
 4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  24  Αυγούστου    2016  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Υποβολή προσχεδίου επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας.
  Εισηγητές :  Κουρουμπλής  υπ. Γ. Προγραμματισμού – εκπρόσωπος ΑΝΚΟ
 1. Έγκριση παράτασης ιδιωτικού συμφωνητικού ανάθεσης μελέτης « Εκπόνηση Οριστικής μελέτης Αξιοποίησης του Σπηλαίου ΤΚ Ερμακιάς »
  Εισηγητής : Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης
 1. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης πολυχώρου.
  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Έγκριση υποβολής πρότασης Δήμου Εορδαίας στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία ΕΣΠΑ 2014-20120  για ένταξη και επιχορήγηση του κέντρου κοινότητας Δήμου Εορδαίας.
  Εισηγητής : Ιτσκου Κατερίνα  Γραφ. Προγραμματισμού.
 1. Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της πράξης του έργου με τίτλο ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ.
  Εισηγητής : Ιτσκου Κατερίνα Γραφ. Προγραμματισμού.
 1. Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος – πρ/σμού  και ορισμός μελών της κοινής  επιτροπής Παρακολούθησης των προγραμματικών  συμβάσεων μεταξύ πρώην Δήμου Πτολεμαΐδας – ΑΝΔΕΠ _ ΤΕΔΚ .
  Εισηγητής :  Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.
 1. Εκπόνηση  κυκλοφοριακής μελέτης για την βελτίωση της Κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα.
  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Ορισμός επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου Εσωτερική Οδοποία Α φάση και συνδετήρια οδός νέου οικισμού Κομάνου.
  Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.
  Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.
  Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Αιτήματα   της ΔΕΔΗΕ σχετικά με την παραχώρηση  ως προς χρήση για την κατασκευή υπόγειου υποσταθμού Διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας.
  Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ΙΔΟΧ.
  Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης
 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στην γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
  Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης
 1.  Εξειδίκευση ΣΑΤΑ Σχολείων.
  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.
 1. Μετατροπή των συμβάσεων καθαριστριών των σχολείων από μερική σε πλήρης απασχόληση.
  Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.
 1. Έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης.
 1. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.
  Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.
 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων
  Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.
 1.   Αποδοχή ποσού  από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού  ΚΗΦΗ  &   ΚΕΔΗΦ.
  Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης.
 1.  Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β Τριμήνου 2016.
  Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης
 1.  Έγκριση – ενημέρωση αποφάσεων ΔΣ της ΔΕΤΗΠ
  Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Κάλφας.
 1.  Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΕ
  Εισηγητής Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΔΕΥΑΕ Φώτης Ιορδανίδης
 1. Έγκριση αποφάσεων  Δημοτικής επιτροπής παιδείας
  Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Καραφουλίδης Ανέστης.

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

Accessibility
Κλείσιμο