Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού και εργαλείων χειρών κοπής & συγκέντρωση προϊόντων κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση πρασίνου”

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλώσιμων μηχανημάτων πρασίνου”.
May 4, 2022
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Ανθοφόρων Φυτών”.
May 4, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού και εργαλείων χειρών κοπής & συγκέντρωση προϊόντων κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση πρασίνου”

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την

“Προμήθεια εξοπλισμού και εργαλείων χειρών κοπής & συγκέντρωση προϊόντων κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση πρασίνου”

 

 

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

 

2-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7_%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b7%cf%83
Accessibility
Κλείσιμο