Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Εργασίες συντήρησης αύλειου χώρου 4ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας”

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο ” Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου στο 4ο Γυμνασίο “
November 27, 2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Έκδοση έγκρισης Τύπου Ειδικού Σκοπού Μεταβίβαση Οχημάτων Ειδικού Σκοπού”
December 5, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Εργασίες συντήρησης αύλειου χώρου 4ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

“Εργασίες συντήρησης αύλειου χώρου 4ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας”

Πρόσκληση ΑΔΑ: 6ΒΦΡΩΡ6-ΠΟΙ

Accessibility
Κλείσιμο