Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Φαρμάκων και αναλώσιμα χειρουργείου Δημοτικού Καταφυγίου Ζώων για το έτος 2021”

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων”
May 26, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων για το 2021”
May 26, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Φαρμάκων και αναλώσιμα χειρουργείου Δημοτικού Καταφυγίου Ζώων για το έτος 2021”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
“Προμήθεια Φαρμάκων και αναλώσιμα χειρουργείου Δημοτικού Καταφυγίου Ζώων για το έτος 2021”

 

Πρόσκληση ΑΔΑ: ΨΨΕΕΩΡ6-ΠΜΤ

Τεχνική περιγραφή

 

 

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%83_%cf%86%ce%b1
Accessibility
Κλείσιμο