Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο “Οδική Βοήθεια Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση των ιστών ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Εορδαίας”
May 10, 2021
Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης
May 11, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο “Οδική Βοήθεια Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο
“Οδική Βοήθεια Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

 

Πρόσκληση ΑΔΑ: Ω26ΕΩΡ6-5Τ4

Τεχνική Περιγραφή

 

%cf%8926%ce%b5%cf%89%cf%816-5%cf%844_%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1
Accessibility
Κλείσιμο