Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ετήσια Προμήθεια Χρωμάτων για τις ανάγκες του Συνεργείου των Ελαιοχρωματιστών του Δήμου για τον χρωματισμό Δημοτικών κτηρίων ,πάρκων κ.λ.π”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια βενζινοκίνητου εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”
May 7, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Υλικών για την συντήρηση των ιστών ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Εορδαίας”
May 10, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ετήσια Προμήθεια Χρωμάτων για τις ανάγκες του Συνεργείου των Ελαιοχρωματιστών του Δήμου για τον χρωματισμό Δημοτικών κτηρίων ,πάρκων κ.λ.π”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
“Ετήσια Προμήθεια Χρωμάτων για τις ανάγκες του Συνεργείου των Ελαιοχρωματιστών του Δήμου για τον χρωματισμό Δημοτικών κτηρίων ,πάρκων κ.λ.π”

Πρόσκληση ΑΔΑ: 9Φ87ΩΡ6-Τ9Ω

Τεχνική Περιγραφή

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%83_%ce%b5%ce%bb

Accessibility
Κλείσιμο