Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια βενζινοκίνητου εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια κλαδευτικού εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”
May 7, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ετήσια Προμήθεια Χρωμάτων για τις ανάγκες του Συνεργείου των Ελαιοχρωματιστών του Δήμου για τον χρωματισμό Δημοτικών κτηρίων ,πάρκων κ.λ.π”
May 10, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια βενζινοκίνητου εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
“Προμήθεια βενζινοκίνητου εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”

Πρόσκληση ΑΔΑ: ΩΣΔΓΩΡ6-3ΞΣ

Τεχνική Περιγραφή

Πίνακας συμμόρφωσης

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%ce%bc%ce%b4%ce%b7%cf%832

Accessibility
Κλείσιμο