Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια κλαδευτικού εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλωσίμων μηχανημάτων πρασίνου”
May 7, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια βενζινοκίνητου εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”
May 7, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια κλαδευτικού εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
“Προμήθεια κλαδευτικού εξοπλισμού κοπής για την πυροπροστασία και την συντήρηση του πρασίνου”

Πρόσκληση ΑΔΑ: Ω5ΤΙΩΡ6-Ρ48

Τεχνική Περιγραφή

Πίνακας συμμόρφωσης

 

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%ce%bc%ce%b4%ce%b7%cf%831
Accessibility
Κλείσιμο