Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια υλικών για τα Συνεργεία του Δήμου για τον χρωματισμό του πολυκέντρου , Νεκροταφείων ,κόμβους, κάγκελα σχολείων, παγκάκια»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”
December 1, 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια υλικών οδοποιίας για τα συνεργεία του Δήμου Εορδαίας”
December 1, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια υλικών για τα Συνεργεία του Δήμου για τον χρωματισμό του πολυκέντρου , Νεκροταφείων ,κόμβους, κάγκελα σχολείων, παγκάκια»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

“Προμήθεια υλικών για τα Συνεργεία του Δήμου για τον χρωματισμό του πολυκέντρου , Νεκροταφείων ,κόμβους, κάγκελα σχολείων, παγκάκια»

ΑΔΑ Πρόσκλησης: ΩΔΘΠΩΡ6-Ο79

 

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%b7
Accessibility
Κλείσιμο