Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλεία σε απορριματοφόρα”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων”
December 5, 2019
ΔΕΥΑΕ: Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια χυτοσιδηρών κολάρων Υδροληψίας”
December 11, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλεία σε απορριματοφόρα”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

“Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλεία σε απορριματοφόρα”

 

Πρόσκληση ΑΔΑ: ΩΓΒΞΩΡ6-ΕΙ8

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%89%ce%b3%ce%b2%ce%be%cf%89%cf%816-%ce%b5%ce%b98

Accessibility
Κλείσιμο