Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Χρωμάτων για τις ανάγκες του Συνεργείου Ελαιοχρωματιστών του Δήμου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Ανθοφόρων Φυτών”
May 16, 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια σακουλών αντοχής για την Πολιτική Προστασία”
May 18, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Χρωμάτων για τις ανάγκες του Συνεργείου Ελαιοχρωματιστών του Δήμου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
“Προμήθεια Χρωμάτων για τις ανάγκες του Συνεργείου Ελαιοχρωματιστών του Δήμου”

 

 

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

 

 

2-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7_%cf%87%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1
Accessibility
Κλείσιμο