Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για “Απλό ή Βιολογικό καθαρισμό στην καμπίνα οδήγησης οχημάτων <3,5 tn του Δήμου Εορδαίας "

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Υλικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας για αποκαταστάσεις σκαμμάτων, αποκαταστάσεις πεζοδρομίων κ.λ.π. γα τις εργασίες του συνεργείου Δομικών”
April 15, 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για τον “Τεχνικό έλεγχο οχημάτων >3,5 tn του Δήμου Εορδαίας”
April 15, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για “Απλό ή Βιολογικό καθαρισμό στην καμπίνα οδήγησης οχημάτων <3,5 tn του Δήμου Εορδαίας "

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για

“Απλό ή Βιολογικό καθαρισμό στην καμπίνα οδήγησης οχημάτων <3,5 tn του Δήμου Εορδαίας “

 

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

 

2%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7_%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83
Accessibility
Κλείσιμο