Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για την ” Έκδοση Πιστοποιητικών Ταχογράφων Οχημάτων Δήμου Εορδαίας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Συντήρηση Πυροσβεστήρων Οχημάτων και Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”
March 28, 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για “Οδική Βοήθεια Οχημάτων <3,5 tn του Δήμου Εορδαίας"
March 28, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για την ” Έκδοση Πιστοποιητικών Ταχογράφων Οχημάτων Δήμου Εορδαίας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για την

” Έκδοση Πιστοποιητικών Ταχογράφων Οχημάτων Δήμου Εορδαίας”

 

 

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

 

2-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b1%cf%87%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf%ce%b9
Accessibility
Κλείσιμο