Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Συντήρηση Πυροσβεστήρων Οχημάτων και Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Υλικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας για αποκαταστάσεις σκαμμάτων, αποκαταστάσεις πεζοδρομίων κ.λ.π. κατά τις εργασίες του συνεργείου Δομικών”
March 28, 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών για την ” Έκδοση Πιστοποιητικών Ταχογράφων Οχημάτων Δήμου Εορδαίας”
March 28, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Συντήρηση Πυροσβεστήρων Οχημάτων και Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

“Συντήρηση Πυροσβεστήρων Οχημάτων και Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

 

 

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

 

2-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7_%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83
Accessibility
Κλείσιμο