Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τις ανάγκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα συνεργεία της πρώην ΑΕΒΑΛ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων”
November 30, 2021
Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 3,5,6 και 7 της πράξης με τίτλο : “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”
December 2, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τις ανάγκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα συνεργεία της πρώην ΑΕΒΑΛ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τις ανάγκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα συνεργεία της πρώην ΑΕΒΑΛ”

 

Πρόσκληση

Τεχνική περιγραφή

 

%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b7_%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b5
Accessibility
Κλείσιμο