Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Υδατοδεξαμενής, Αντλία Υδάτων, Έτοιμοι Σκυροδέματος & Οπλισμό, για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για “Περισυλλογή και Αποτέφρωση Αδέσποτων Νεκρών Ζώων”
November 2, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Ετήσια Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών”
November 5, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Υδατοδεξαμενής, Αντλία Υδάτων, Έτοιμοι Σκυροδέματος & Οπλισμό, για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

“Προμήθεια Υδατοδεξαμενής, Αντλία Υδάτων, Έτοιμοι Σκυροδέματος & Οπλισμό, για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων”

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

2%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%ce%bc%ce%b4%ce%b7%cf%83

Accessibility
Κλείσιμο