Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών “Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βλάστης 2021-2022”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ” Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βερμίου 2021 – 2022″
October 21, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το έργο «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities»
October 29, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών “Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βλάστης 2021-2022”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών

“Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βλάστης 2021-2022”

 

 

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

Accessibility
Κλείσιμο