Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για Επούλωση Φθορών Οδοστρωμάτων του Δήμου Εορδαίας, έτος 2021”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Πλύσιμο βαρέων Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου”
October 12, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Υδατοδεξαμενής, Αντλία Υδάτων, Έτοιμου Σκυροδέματος & Οπλισμό , για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων”
October 12, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για Επούλωση Φθορών Οδοστρωμάτων του Δήμου Εορδαίας, έτος 2021”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

“Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για Επούλωση Φθορών Οδοστρωμάτων του Δήμου Εορδαίας, έτος 2021”

 

Πρόσκληση

Τεχνική Έκθεση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b74
Accessibility
Κλείσιμο