Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: “Προμήθεια Υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου των Μαραγκών για εργασίες όπως, για την συντήρηση στα παγκάκια που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, όπως πάρκα, παιδικές χαρές κτλ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια καθισμάτων εργασίας”
July 8, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: “Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών για W.C. Προσωπικού”
July 13, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: “Προμήθεια Υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου των Μαραγκών για εργασίες όπως, για την συντήρηση στα παγκάκια που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, όπως πάρκα, παιδικές χαρές κτλ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για:
“Προμήθεια Υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου των Μαραγκών για εργασίες όπως, για την συντήρηση στα παγκάκια που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, όπως πάρκα, παιδικές χαρές κτλ”

 

 

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

 

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7
Accessibility
Κλείσιμο