Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια ειδών των τμημάτων 3,5,6 και 7 της πράξης με τίτλο: “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας’

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Υδατοδεξαμενής, Αντλία Υδάτων, Έτοιμου Σκυροδέματος & Οπλισμό , για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων”
October 12, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών “Αποχιονισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Πτολεμαϊδας 2021- 2022”
October 21, 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια ειδών των τμημάτων 3,5,6 και 7 της πράξης με τίτλο: “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας’

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια ειδών των τμημάτων 3,5,6 και 7 της πράξης με τίτλο:

“Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας”

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά

  1. Τεχνική περιγραφή
  2. Προϋπολογισμός
  3. Τεχνική περιγραφή Ομάδα 3
  4. Τεχνικές προδιαγραφές Ομάδες 4,5,6,7
  5. Πίνακας Συμμόρφωσης Ομάδες 4,5,6,7 (.pdf)
  6. Πίνακας Συμμόρφωσης Ομάδες 4,5,6,7 (.docx)
  7. Συγγραφή υποχρεώσεων
  8. Σχέδιο εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

 

 

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%ce%bc%ce%b4%ce%b7%cf%83
Accessibility
Κλείσιμο